Logo promocja RPO
Twój pomysł, europejskie pieniądze

Projekt "Uruchomienie nowoczesnego magazynu logistycznego efektem dywersyfikacji działalności LEW-POL Jarosław Lewkowicz w kierunku usług magazynowania i przechowywania" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Informacje na temat uzyskania finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 można uzyskać pod następującymi adresami:


LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin.
Punkt informacyjny LAWP: (81) 46 23 831, (81)46 23 812,
www.lawp.eu
UWAGA: Od 1 października 2011 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości zmienia swoją siedzibę.
Nowy adres: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.

ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b
www.feu.lubelskie.pl


OPIS PROJEKTU:

Nazwa projektu:
"Uruchomienie nowoczesnego magazynu logistycznego efektem dywersyfikacji działalności LEW-POL Jarosław Lewkowicz w kierunku usług magazynowania i przechowywania"

Nazwa beneficjenta:
LEW-POL Jarosław Lewkowicz
ul. Kraszewskiego 12/3
21-500 Biała Podlaska

W ramach projektu zakupiono m.in.:
- nieruchomość przy ul. Sidorskiej 102, którą dostosowano do potrzeb funkcjonowania nowoczesnego magazynu logistycznego;
- wózek widłowy typ. H 16 T;
- Synaptic.WMS .

W wyniku realizacji niniejszego projektu oferta usługowa zwiększyła się w sensie przedmiotowym, ponieważ oferta zwiększyła się o dwie usługi:
- wynajem powierzchni magazynowych;
- wynajem powierzchni wystawienniczych.Całkowita wartość projektu: 1 608 951,95 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 563 192,12 zł

LEW-POL, ul. Kraszewskiego 12/3, 21-500 Biała Podlaska,
tel: +48 83 343 25 66, tel/fax: +48 83 343 25 62; mobile: +48 605 54 22 54
magazyn: ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska
e-mail:biuro@lewpol.com.pl